Klik her for at komme til forsidenKlik her for at komme til forsiden

 

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede
Vedtægter og reglerKlik her for printervenlig version

Medlemmer
Alle ejere af de 111 parceller der er nævnt i grundejerforeningens vedtægter er medlemmer. Selvom der altså kan være flere end 111 medlemmer skal der dog kun betales kontingent pr. matrikel.

Vedtægter
Foreningens daglige virke reguleret i et sæt vedtægter, som tillige beskriver hvornår og hvordan generalforsamlinger afholdes. Se de gældende vedtægter her eller download dem fra arkivet.

Servitutter
Grundejerforeningens mandat hviler på et servitut eller deklaration fra 25. maj 1961. Det oprindelige dokument kan ses her.

Endvidere et tillæg "Redegørelse for tvivlsspørgsmål i forbindelse med "Frennegaard" - servitutternes forudsætninger og fortolkning" fra 5. december 1961.

Udover servitutbestemmelserne er der enkelte andre dokumenter der regulerer eller tydeliggør enkelte dele af servituttet. Bl.a. bestemmelserne for terrasseoverdækninger, udestuer tydeliggjort i "Tillæg om udestuer m.m. februar 2004".

Som medlem er det vigtigt at vide at der i servitutterne opregnes en del bestemmelser for hvordan bebyggelsen skal se ud. Der er således bestemmelser for materialevalg f.eks. teglsten og mursten, bestemmelser for udestuer, carporte taghældninger m.m.

Påtaleberettiget
Hørsholm kommune er påtaleberettiget og er derfor myndighed i forbindelse med omforandringer, byggesager eller andre ændringer der kræver tilladelse.

Henvendelse bør derfor ske til Teknisk Forvaltning. Medlemmerne er velkomne til at spørge eller orientere bestyrelsen, og i enkelte sager vil kommunen også rette henvendelse til bestyrelsen for en udtalelse før de tager endelig stilling.

Se i øvrigt "Vejledning fra Hørsholm kommune vedrørende ansøgning om udestue og overdækkede terrasser, 7 juli 2004".