Klik her for at komme til forsidenKlik her for at komme til forsiden

 

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede
LinksKlik her for printervenlig version


Kort med oplysninger om området samt om matriklerne

Hørsholm Kommunes geografiske informationssystem med oplysninger og kort over de enkel matrikler. Det er et fint kort hvis man vil se et område i Hørsholm og omegn. Udover et basalt kort over området som man kan zoome ind og ud i er der også mange oplysninger om hvert matrikel.

Borger.dk - oplysninger om matrikelnumre, vurderinger m.m.

Kort og Matrikelstyrelsens korte Matrikelinfo samt flere detaljer i deres matrikelkort, inkl. gamle kort over området m.m.

Den offentlige Informationssøger. Her kan du finde detaljerede oplysninger om matrikler inkl. luftfotos

kortal.dk kan man se både nuværende og historiske luftkort over området

Vandløbsmyndigheder: Hvem har ansvaret for vores vandløb?


Øvrige links

Fredningen af Usserød Ådal
Fredningen af Usserød Ådal forløb i perioden 2006-8. Danmarks Naturfredningsforening og Hørsholm Kommune udsendte i et fælles oplæg til fredning, som i store træk blev godkendt af fredningsstyrelsen.

Fredningen blev endelig afgjort 3. juli 2008. Se fredningsafgørelsen, den tilhørende erstatningsafgørelse samt fredningskortet.

Plejeplanen fra 2012 for Usserød Ådalsfredning kan ses her. Samme i arkiv


Køer

Usserød Ådal Kogræsserforening


Mortenstrupgård
I forbindelse med fredningen af Usserød Ådal blev Mortenstrupgaard inkl. ca. 5000 kvm undtaget. Efterfølgende rejste Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i juni 2008 bygningsfredningssag for Mortenstrupgård. Se fredningsforslaget i foreninges arkiv her.

Kulturarvstyrelsen fredede Mortenstrupgård den 5. marts 2010.

Salget af Mortenstrupgaard offentliggjort i Frederiksborgs Amts Avis den 30. august 2013.


Genslyngning af Usserød å
Usserød Å som nu snor sig gennem landskabet var i vores område indtil 2002 en meget lige å. Det tidligere Fredriksborg Amt beskrev et genslyngningsprojekt på side 7 i en handlingsplan 2002, og mere udførligt i en rapport.


Hundeluftning
Hundeloven (Bekendgørelse om lov om hunde, 1. juli 2014)

En oversigt over hundeskove i Hørsholm Kommune kan ses her.

Skov-og naturstyrelsens side om Med hund i naturen og dens foldere om hunde i naturen.