Klik her for at komme til forsidenKlik her for at komme til forsiden

 

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede
Vores områdeKlik her for printervenlig version

Beskrivelse af området
Frennegårdsparkens Grundejerforening består af 111 parcelhuse beliggende i Hørsholms by vestlige del. Arealet er en fællesudstykning fra begyndelsen af 1960-erne, og langt de fleste huse er bygget på det tidspunkt. Foreningens område ligger i udkanten af bymidten og omkranses mod syd og vest af et naturskønt morænebakkelandskab, Usserød Ådal.

Langs afgrænsningen mod ådalen er der et stisystem der forbinder Hørsholm bymidte med det åbne landskab. Stisystemet, der er en del af et næsten sammenhængende system i Nordsjælland fører bl.a. til Usserød skole.

Medlemmerne bor på Anemonevej (38), Bellisvej (37), Erantisvej (23), Violvej (7) og enkelte på Mortenstrupvej (6). Her er en liste over medlemmerne og deres matrikelnumre.

Fællesareal
Til grundejerforeningen hører et større sammenhængende fællesareal mod syd og vest bl.a indeholdende en smuk stråtækt bindingsværkgård fra ca. 1800 - Mortenstrupgaard. Arealet grænser op til Usserød Ådal som blev fredet i 2008.

Arealet tilses og passes af en gartner. Bestyrelsen fastsætter rammerne for arealets vedligeholdelse og typisk er der et af bestyrelsesmedlemmerne der har ansvaret for arealets pleje. Dette medlem tilser også de øvrige grønne arealer i foreningen dvs. træer og buskbede langs vejene, dog er Mortenstrupvejs bede ikke en del af fællesarealet.

En del af bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling omhandler fællesarealet. Ofte er det den ansvarlige for fællesarealet, der aflægger beretning på generalforsamlingen om arealet vedrørende året der er gået, og om evt. fremtidige initiativer.

Bestyrelsesmedlemmerne med ansvar for fællesarealet er Anders Møbius
Fællesarealet og vejbedene passes af anlægsgartnerfirmaet Jørgen W Petersen, Kokkedal. Tlf. 4828 0145.

Vejbede
Klik for større billede Langs Anemonevej, Bellisvej, Erantisvej og Violvej er der etableret små bede med beplantning af buske og i nogle af bedene træer. Ansvaret for disse bede tilhører grundejerforeningen.

Bedene blev i 2004 renoveret med nyt jord og planter samt overdækning af flis. Kommunens entreprenør (Dansk Park- og Skovservice v/Jesper Witzke) vedligeholdte bedene indtil udgangen af 2007, hvorefter vedligeholdelsen af bedenes bundbeplantning overgik til grundejerforeningen. Vedligeholdelsen af bundbeplantningen vil bestå af fjernelse af ukrudt og affald, samt bortskæring af knækkede plantedele. Træerne vil blive vedligeholdt af kommunens Vej- og Parkafdeling.

Vejbedene passes som nævnt af foreningens gartner.

Da der kan være medlemmer der gerne selv vil hjælpe med til vejbedenes pleje har vi udarbejdet en Plejeplan for vejbede, som bør følges for at sikre en ensartet pleje og udseende af bedene. Det er ikke tilladt at fjerne beplantningen hverken træer eller buske ligesom det heller ikke er tilladt at plante nyt i bedene. Bedene må ikke ukrudtsbehandles med sprøjtemidler ligesom flislaget ikke må erstattes med grus eller andre former for overflade.

Henvendelser om bedene og deres vedligeholdelse eller mangel på samme kan rettes til den ansvarlige for fællesarealet.

Beplantningen
Klik for større billede Der er i alt 30 bede med træer. Beplantningen i disse består af paradisæbletræer (Malus sieboldii) og spiraea (Spiraea betulifolia) som bundplantning. Træerne bliver 4-5 m høje og blomstrer i maj med rosafarvede/hvide blomster, og senere små gule frugter, der bliver siddende længe på træet.

Buskene bliver op til 1 m høje og udmærker sig især ved smukke blade og kønne kraftige høstfarver. I juni blomstrer de med hvide blomster i skærme.

I de øvrige bede er der plantet en lav potentil (Potentilla fruticosa "Elfenben"). Potentilaen bliver ca. 50 cm høj, og blomstrer med cremefarvede blomster fra juni til oktober.

Landskabsarkitekt Anne Winstrup, Hørsholm kommune har været ansvarlig for projekteringen af vejbedene.