Klik her for at komme til forsidenKlik her for at komme til forsiden

 

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede
LokalhistorieKlik her for printervenlig version

Frennegård set fra syd - klik for større billedeVores område er blot en del af de jorder der tilhørte Frennegaard. Landejendommen lå på den vestlige side af Usserød Kongevej (Usserød Kongevej 25) på den nuværende parkeringsplads mellem politistationen og Statoil, og dens marker strakte sig mod vest ned til Usserød å.

Det røde hus på Hørsholm Allé 4, (tidl. Usserød Kongevej 27), hedder Frennehus og har således haft tilknytning til selve gården – er f.eks. betegnet som hovedbygning til gården, og er bygget omkring år 1900, formodentligt lidt senere end selve gården.

Frennegaard, Frennehus og Solbakken - klik for større billedeFrennehus blev bygget af prokurator Casse (formodentligt overretsprokurator Peter Frederik Engelbreth Casse, 1837 - 1920). Baggrunden for navnet Frennehus var prokuratorens ønske om at benytte ordet ”frænde”, men af forskellige grunde valgte han at stave det ”frenne” og det har siden smittet af på en række gadenavne i kvarteret, der er udstykket fra Frennegård.

Efter Casses død købte slagtermester Henry Hansen Frennegaard med Frennehus. I 1922 videresolgte han Frennehus til familien Federspiel (herunder bl.a. landsretssagfører og minister Per Federspiel), som siden solgte ejendommen til Hørsholm kommune (1973) som i 1977 solgte til justistministeriet. Huset var i mange år politistation indtil den i 2013 blev nedlagt og politiet flyttede til  Helsingør. I 2017 blev huset solgt tilbage til Hørsholm Kommune som indrettede det til hovedkvarter for den kommunale hjemmepleje.

Luftfoto af Frennegård - klik for større billedeEn del af Frennegaards jordareal blev solgt til Hørsholm Almennyttige Boligselskab (Bakkedraget, Skrænten, Vesterled m.fl. veje) i 1940’erne og en anden del blev solgt til et ejerlav omkring Lupinvej og Valmuevej samt udstykket til parcelhusgrunde ved vejene Anemonevej, Bellisvej, Erantisvej og Violvej i 1960’erne.

Boligerne på den østligste del af Mortenstrupvej og sidegaderne tilhører Frennegård Park, som er en afdeling under Dansk Almennyttigt Boligselskab.


Grundejerforeningens historie

Vores del af Frennegårds jorde blev købt af fire mænd i forening, og udstykket i 111 parceller. De fire ejere var: direktør Helmer Nissen, Holmegårdsvej 32, Charlottenlund, malermester Jørgen Thaarup, Strandvejen 433, Klampenborg, ejendomsmægler Aage Grysgaard, “Strandagergård”, Kokkedal og landsretssagfører Aage Louring, Kohave Alle 24, Hørsholm.

Foreningen omkring 1960 set fra Mortenstrupgaard - klik for større billede


På billedet ovenfor fra ca. 1962 ses kvarteret omkring Mortenstrupvej fra et punkt lige syd for Mortenstrupgård (klik evt. på billedet for forstørrelse). Til venstre på billedet ses Blegehuset med det mørke tag. Over Blegehuset ses Arbejdernes Boligseslskabs bygninger ved Ellevej og Frennevænget. Til højre herfor ses Hørsholm Almennyttige Boligselskabs boligbebyggelse ved Vesterled. Til højre herfor ses Frennehus, og den høje bygning i billedets højre kant er ejendommen Usserød Kongevej 11, der senere blev revet ned for at give plads til Hørsholm Midtpunkt. Parcelhusene, som ses til højre for Blegehuset, er ejendomme under opførelse på udstykninger omkring Violvej, Erantisvej og Bellisvej.

Salg til de første ejere fandt såvidt vides sted 1. juli 1961 da skødet på Violvej 3 blev underskrevet. De havde imdlertid ikke råd til at bebygge grunden med det samme, så det første hus der blev bygget er såvidt vides Erantisvej 16. En grund kostede typisk mellem kr. 20.000,- og kr. 25.000,-.

En god del af beskrivelsen af Frennegårdsparkens Grundejerforenings historie kommer fra H. C. Elberg, Anemonevej 29, som meget tidligt var i bestyrelsen og senere blev formand. Han har beskrevet de første år 1963-1999 i et lille dokument med pluk fra de gamle referater.

Tidlige forsøg på etablering
Allerede i 1963 samledes en gruppe af interessenter i et forsøg på at etablere en grundejerforening, og efter et orienterende møde i november 1963 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling den 7. juli 1964 (original indkaldelse). Regnskabet for det første år omfattede således kun ca. 5 måneder. Det efterfølgende år blev der indkaldt til den første ordinære generalforsamling som blev afholdt 24. februar 1965, hvor regnskabet havde en balance på ca. kr. 18.000,-

De første år
De første år var de vægtigste sager etablering og betaling for vejbelysningen, hvis drift hurtigt blev overdraget til kommunen, samt anlæg af friarealet, der dog måtte vente på nedgravning af en råvandsledning til Gentofte kommune gennem det meste af arealet og ledningens tinglysning. Ligeledes var der forhandlinger om plantning af vejtræer og om ejerskabet af både friarealet og vejene. Det endte med at kommunen overtog vejene (1972) og disses drift, hvorimod grundejerforeningen forblev ejer af friarealet. Senere i 70'erne kom sager som bygge- og vejplaner for Usserød Ådal.


Interesse for lokalhistorie?
Har du kendskab til historien om Frennegårdsparkens Grundejerforening eller området eller har du billeder fra området hører vi gerne fra dig så vi kan berette om flere facetter.

Hørsholms Egns Museums Lokalhistoriske Arkiv er også meget interesseret i at høre beretninger og historier om området samt få eller evt. kopiere materiale og billeder af interesse. Lokalhistorie handler ikke, som man måske tror, kun om meget gamle dage, siger museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen. Museet har f.eks. ikke mange billeder fra vores område i perioden 1960 og frem.

Er du interesseret i at tale med museet kan du kontakte:

Hans Jørgen Winther Jensen, ph.d.
Museumsinspektør, arkivleder
Museum Nordsjælland
Sdr.Jagtvej 2-4
2970 Hørsholm
Tel. 61 81 57 98

eller maile til: hjj@museumns.dk