Klik her for at komme til forsidenKlik her for at komme til forsiden

 

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede
BestyrelsenKlik her for printervenlig version

Bestyrelsen, der består af syv medlemmer, vælges på den ordinære generalforsamling, og konstituerer herefter sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Endvidere vælges to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er valgt for en 2-årig periode, hvorefter genvalg kan finde sted. Valgperioderne er forskudte i forhold til hinanden således at kun omtrent halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år.
 
Bestyrelsesmedlemmerne får et årligt honorar på kr. 500,- dog undtaget kassereren og formanden, der hver modtager kr. 3.000,- pr. år.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Hans Christian Jensen
Violvej 10
Tel: 2880 3619
På valg i lige år
Medlem
Sisse Pedersen
Anemonevej 3
Tel: 5172 7407
På valg i ulige år
Medlem
Anders B. Møbius
Erantisvej 9
Tel: 3152 8008
På valg i lige år
Kasserer
Christian W Frøsig
 Erantisvej 3
Tel: 6122 2830
På valg i lige år
Medlem
Erik Schou
Anemonevej 27
Tel: 4051 2675
På valg i lige år
Medlem
Niels Juhl


På valg i ulige år
Sekretær
Åsa Persson
Bellisvej 30
Tel: 2335 1403
 På valg i ulige år
Suppleant
Lennart Jørgensen
Anemonevej 6

På valg i lige år
Suppleant 
Martin Dam
Erantisvej 29

  På valg i ulige år

Kontakt
Grundejerforeningens officielle adresse er

Frennegårdsparkens Grundejerforening
v/ formand Hans Christian Jensen
Violvej 10 
2970 Hørsholm

Kontakt til bestyrelsen sker oftest ved henvendelse til formanden, men alle i bestyrelsen står til rådighed for henvendelser fra medlemmerne.

Revisorer
Revisor
Mads Jørgensen
Bellisvej 30

Revisor
Kjeld Albrechtsen
Bellisvej 26

Revisorsupleant
Anne Marie Schrøder
Mortenstrupvej 55


Revisorerne samt -suppleanten er på valg hvert år på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
 
Revisorerne oppebærer et årligt honorar på kr. 200,-