Grundejerforeningen

Frennegårdsparkens Grundejerforening er beliggende i den vestlige del af Hørsholm by. Der er 111 parceller i foreningen.

Medlemmerne bor på Anemonevej, Bellisvej, Erantisvej, Violvej og dele af Mortenstrupvej.

Klik på kortet her nedenfor for se den nærmere placering i forhold til Hørsholm bymidte.

Klik for større billede

Her på foreningens hjemmeside kan man finde oplysninger om foreningen samt om det område der omkranser det. Se i øvrigt et detaljeret kort over foreningens område under "Vores område".

Aktuelt
- Næste generalforsamling afholdes 23. februar kl. 19:00 på Usserød Skole i kantinen. Tilmelding her.

- Affaldssortering er kommet til foreningen. Meget mere info på kommunens hjemmeside her.

- Der er etableret en vådeng til at kunne kontrollere en oversvømmelse af engarealet ved Mortenstrupgaard i forb. med store regnmængder. Se projektbeskrivelsen her.

- Se vandstanden i Usserød Å live.

- Solceller? - Kontakt Kommunen (Center for Plan og Miljø) først.

- Tilmeld dig evt. Nabohjælpordningen så dine naboer kan holde øje med dit hjem når du er væk

- Huller i vejen eller andet du vil gøre kommunen opmærksom på? Benyt "Giv os et tip", hvor du kan aflevere en elektronisk besked til kommunen, markere på et kort hvor det er og evt. sende dine egne billeder med. Se beskrivelsen her

Facebookgruppe
Der er i privat regi oprettet en facebookgruppe for alle med interesse i området. Gruppen vil initiere samtaler og interessefællesskaber om aktiviteter og oplevelser for foreningens medlemmer m.fl.
Frennegårdsparkens Grundejerforening v/Hans Christian Jensen, Violvej 10,2970 Hørsholm
info@frenne.dk www.frenne.dk